Đừng vội mừng “đào tiền” bitcoin dù Việt Nam sắp công nhận | ANTVANTV | Đừng vội mừng “đào tiền” bitcoin dù Việt Nam sắp công nhận.
Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử. Như vậy, với Đề án này, các hình thức tiền ảo như bitcoin sẽ được Việt Nam cân nhắc chỉnh sửa khung pháp lý để có hình thức quản lý phù hợp.
Nguồn ANTV.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *