please SUBSCRIBE!! please SUBSCRIBE!! please SUBSCRIBE!! =================================== Sa wala pang COINS.PH, register and get verified here: =================================== Hello guys, gusto nyo bang magkaroon ng BITCOIN...